RynekNC.pl

Blog o Nowych Technologiach i Biznesie

Rozwój osobisty

Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku maszynisty kolejowego – najważniejsze informacje

Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku maszynisty kolejowego – najważniejsze informacje

Kierowanie ruchem pociągu – niezależnie od tego, czy mowa jest o pojeździe przewożącym osoby, czy też sprawa dotyczy składu towarowego – to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ to właśnie od maszynisty zależy w głównej mierze bezpieczeństwo przewożonych osób bądź towaru. Taka specyfika tego zawodu sprawia, że do jego wykonywania są uprawnione jedynie osoby, które ukończyły specjalistyczny kurs maszynisty. Kto może przystąpić do szkolenia i jak wygląda przebieg kursu?

Kurs dla maszynisty kolejowego – podstawa prawna

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wiedzieć, że program kursu nie jest uzależniony od wizji danego ośrodka szkoleniowego. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jazdy pociągu, szczegółowy przebieg oraz zakres nauczania został uregulowany stosownymi przepisami. Jeśli chodzi o podstawę prawną, to należy tu wyszczególnić między innymi następujące akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 10 lutego 2014 roku w sprawie licencji maszynisty,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 lutego 2011 roku w sprawie licencji maszynisty.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kurs na maszynistę kolejowego musi obejmować przede wszystkim takie zagadnienia jak:

sygnalizacja świetlna wykorzystywana w ruchu kolejowym,
rodzaje zagrożeń, które mogą pojawić się na torach,
aspekty dotyczące dokumentacji służbowej,
BHP.
Oczywiście, to tylko niektóre spośród wszystkich aspektów, z którymi zostają zapoznani kursanci podczas szkolenia. Zwieńczeniem ukończonego szkolenia oraz egzaminu jest licencja wydawana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (jest ona wydawana na 10 lat).

Szkolenie dla maszynisty – jakie warunki należy spełnić, by przystąpić do kursu?

Jeszcze przed przystąpieniem do specjalistycznego szkolenia należy wiedzieć, jakie są kryteria naboru. Od każdej osoby, która zamierza rozpocząć kurs kolejowy, wymaga się, aby:

miała ukończony osiemnasty rok życia w chwili rozpoczęcia szkolenia,
była niekarana,
miała odpowiednie wykształcenie (wymagany jest co najmniej poziom zawodowy).
Oczywiście, niezwykle ważny jest także stan zdrowia – ten element także szczegółowo sprawdza się przed przystąpieniem do szkolenia. Jeśli kandydat ma poważną wadę wzroku, słuchu czy zaburzenia w koordynacji ruchowej, jego szanse na rozpoczęcie szkolenia właściwie są równe zeru.

Kurs na licencję maszynisty – szkolenie to jeszcze nie wszystko!

Pomyślne ukończenie szkolenia przygotowującego do pracy na stanowisku maszynisty to najistotniejszy kamień milowy w drodze zawodowej osoby, która pragnie kierować pociągiem. Jednocześnie, krok ten nie oznacza jeszcze stuprocentowego sukcesu. Kurs to element ważny, lecz niejedyny podczas kariery w branży kolejowej.

Należy pamiętać, że praca ta jest wbrew pozorom bardzo wymagająca. Niezależnie od tego, czy pociągiem kieruje dwudziestokilkuletni nowicjusz, czy też doświadczony specjalistą z wieloletnim doświadczeniem, konieczne jest zachowywanie wytężonej uwagi oraz koncentracji właściwie przez całą trasę. W przeciwnym razie ryzyko groźnego w skutkach wypadku znacząco wzrasta.

Udostępnij