RynekNC.pl

Blog o Nowych Technologiach i Biznesie

BiznesFinanse

Aby firma działała dobrze – audyt spółki zoo

Aby firma działała dobrze – audyt spółki zoo

Kontrolowanie tego co dzieje się w firmach to zadania audytu. Audyty mogą być wewnętrzne albo też zewnętrzne. W każdym razie chodzi o wyłapanie tego co może być nieprawidłowe i niezgodne z procesami. Jakieś procesy mogą odbywać się niezgodnie z przyjętymi procedurami a to na pewno nie jest dobre i w konsekwencji może doprowadzić do poważnych problemów. Audyt spółki zoo jest niezbędny o ile właściciele chcą posiadać dobrze prosperującą firmę.

W spółce zwykle pojawia się duży kapitał, a właściciele muszą zarządzać nim tak, aby nie doprowadzić firmy do bankructwa a wręcz przeciwnie, aby firma przynosiła duże zyski. W spółce zoo zwykle zatrudnionych jest dużo ludzi, a więc trzeba się o tych ludzi zatroszczyć, aby mieli miejsca swojej pracy. Audyt nastawiony jest nie wyszukiwanie błędów za wszelką cenę, ale na to, aby pomóc usprawnić to co nie jest idealne. Audytów nie należy zatem się bać, a podchodzić do nich z nadzieją, że to co było do tej pory robione źle, już od teraz zacznie być robione dobrze. Audyt z reguły odbywa się z inicjatywy zarządzających spółką czy inną firmą. Są specjalne firmy zajmujące się audytem.

Trzeba pamiętać, że firma sama niczego nie zrobi, jeżeli nie będzie chęci współpracy ze strony kierownictwa i konkretnych pracowników odpowiedzialnych za późniejsze wdrożenie zmian po audycie. Audyt może wskazać słabe punkty w firmie co konkretnie przełoży się potem na większe dochody, ponieważ zostaną wyeliminowane na przykład błędy w produkcji czy też błędy związane z zarządzaniem czasem albo jeszcze inne błędy, których popełnianie dezorganizuje pracę firmy. Dlatego też należy do audytu podejść pozytywnie, a nie ze strachem jak to czyni część osób.

Trzeba spojrzeć na audyt jak na wielką szansę na poprawę tego co nie jest idealne i na szansę na zmianę dotychczasowych złych nawyków. Dlatego też nie bójmy się audytów i nie patrzmy na nie ze strachem. Pamiętajmy, że dobre działanie firmy leży w interesie wszystkich, nawet uczciwej konkurencji, o której posiadanie dbają odpowiednie rozporządzania.

Udostępnij