RynekNC.pl

Blog o Nowych Technologiach i Biznesie

Finanse

Co warto wiedzieć na temat PIT-11?

Co warto wiedzieć na temat PIT-11?

Do końca lutego każdego roku płatnik, a więc pracodawca ma czas na przekazanie swoim pracownikom deklaracji o nazwie PIT-11. Jest to informacja o dochodach, kosztach uzyskania przychodu oraz pobranych składkach na podatek. Jest ona potrzebna w celu dokonania rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, na które czas  jest do końca kwietnia. Co warto wiedzieć o tym rozliczeniu? Podpowiadamy.

PIT-11 od płatnika – czym się charakteryzuje?

Płatnicy, a w tym pracodawcy i zleceniodawcy, mają obowiązek przekazać swoim podatnikom informacje o wysokości osiągniętego dochodu oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy do końca lutego każdego roku. Natomiast do urzędu skarbowego deklarację tą płatnik zobligowany jest przesłać w wersji elektronicznej maksymalnie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym.

PIT-11 oprócz informacji o dochodach i pobranych zaliczkach zawiera także dane o kosztach uzyskania przychodu i pobranych składkach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zdrowotnych. W tym dokumencie wykazywane są z reguły dochody opodatkowane według skali podatkowej na poziomie 12% lub 32%. Od tych dochodów płatnik ma obowiązek odprowadzić zaliczki na podatek oraz wszelkie składki.

PIT-11 może zawierać dane z wielu źródeł, nie tylko z umowy o pracę, lecz także z umów zlecenie, umowy aktywizacyjnej oraz umowy o dzieło, a także praw autorskich, pracy przypadającej podczas aresztowania tymczasowego, działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie czy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zalicza się do nich również świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Co, jeśli nie otrzymaliśmy PIT-11 od płatnika?

Może się tak zdarzyć, że z różnych powodów nie otrzymamy PIT od pracodawcy. Taka sytuacja może mieć miejsce, chociażby w przypadku upadłości lub likwidacji firmy pracodawcy albo jeżeli nasze obowiązki wykonywaliśmy za granicą. Wówczas pracodawca nie przekazuje PIT-11 również do urzędu skarbowego. Co zrobić w takim przypadku?

W pierwszej kolejności warto spróbować skontaktować się z płatnikiem. Jeśli nie jest to możliwe, można powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Mimo wszystko brak PIT-11 nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia rocznego, dlatego należy postępować zgodnie z kilkoma zasadami. Przede wszystkim należy określić wysokość swoich wynagrodzeń na podstawie przelewów czy pasków wynagrodzeń, a później zsumować wynagrodzenia z całego roku od tego płatnika. Następnie trzeba wyliczyć przysługujące koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS i zdrowotne, które płatnik powinien odprowadzić do urzędu skarbowego i do ZUS.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij