RynekNC.pl

Blog o Nowych Technologiach i Biznesie

Poradnik

Jakie studia po mat-geo?

Jakie studia po mat-geo?

Będąc w ostatniej klasie o profilu mat-geo lub po maturze, nierzadko absolwenci zastanawiają się nad swoją dalszą przyszłością. W związku z tym, osoby zdecydowane na podjęcie kontynuacji nauki, rozważają studia, jednak niekoniecznie wiedzą, jakie kierunki powinni wybrać, by były adekwatne do ich dotychczas zdobytej wiedzy. Czy profil decyduje o specyfikacji dalszego kształcenia? Na jakie studia po kierunku matematyczno-geograficznym warto się wybrać?

Jakie studia po kierunku matematyczno-geograficznym są najpopularniejsze?

Od kilku lat największym zainteresowaniem absolwentów liceów o profilach mat-geo cieszą się następujące kierunki kształcenia wyższego:

  • ochrona środowiska – w jej skład wchodzi wiele obszarów nauki, łącznie z praktyką zarządzania środowiskiem. Osoby wykształcone w tym kierunku pracują przeważnie w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, administracji rządowej i pozarządowej lub w funduszach ochrony środowiska;
  • ekonomia – umiejętne zaznajomienie się ze zjawiskami i kategoriami gospodarczymi umożliwi pracę w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym czy funduszach inwestycyjnych;
  • finanse i rachunkowość – ten kierunek studiów po mat-geo będzie najlepszym rozwiązaniem dla osób obracających się w świecie pieniądza. Zastanawiając się, jaką pracę można podjąć po zdobyciu wyższego wykształcenia z finansów i rachunkowości, wystarczy zaznajomić się z ofertami pracy i wpisać w wyszukiwarkę internetową, np. „Biuro rachunkowe Będzin”, aby zobaczyć, ile potencjalnych miejsc pracy jest nawet w tak niewielkim mieście. Tym samym łatwo jest utwierdzić się w przekonaniu o zaletach studiowania tego kierunku, gdyż do ofert etatów zaliczają się m.in.: księgowy, doradca finansowy czy makler giełdowy.

Profil mat-geo a wyniki maturalne

Decydując się na kształcenie wyższe, istotnym faktem, który trzeba wziąć pod uwagę, są konkretne wyniki z matury. Poza obowiązkowym przystąpieniem do matury na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego, należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu (maksymalnie można wybrać sześć przedmiotów). Absolwenci szkół o profilu matematyczno-geograficznym są zazwyczaj zdecydowani do podejścia do egzaminu dojrzałości z rozszerzonego języka obcego – angielskiego, niemieckiego lub innego, jak również z geografii, biologii, chemii, fizyki lub informatyki. Wymienione przedmioty interesują uczniów, którzy wykazują pasję do nauk ekonomicznych, przyrodniczych, a także ścisłych. Abiturienci często rozwijają również umiejętności w zakresie geoinformatyki, turystyki czy stosunków gospodarczych. Czy wyniki maturalne po mat-geo są istotne do dalszego kształcenia się w tym zakresie?

Fundamentem przyjmowania kandydatów na studia są kryteria, które w zależności od uczelni różnią się pod względem:

  • progów punktowych (im wyższy, tym większy wybór uczelni),
  • określonych wymagań istotnych dla konkretnej szkoły wyższej (np. ustalona wcześniej liczba przyjmowanych uczniów).

Często zatem zdarza się, że wymarzony kierunek studiów obarczony został wysokim pułapem zasad rekrutacji.

Jakie studia po mat-geo warto rozważyć?

Ciekawymi propozycjami kierunków studiów, dla osób które ukończyły profil matematyczno-geograficzny, są:

  • gospodarka przestrzenna – zdobyta wiedza o tej tematyce pozwala na obycie się z zarządzaniem oraz organizowaniem przestrzeni. Absolwenci, po ukończeniu wspomnianego kierunku, mogą pracować w administracji rządowej i pozarządowej, pracowniach projektowych, firmach konsultingowych, agencjach rozwoju i promocji;
  • nawigacja – nabywane umiejętności przestrzenne pozwolą na późniejszą pracę np. w urzędach morskich czy na statku;
  • handel zagraniczny – daje możliwość analizy rynków zagranicznych. Po uzyskaniu tytułu naukowego, student może objąć wakat jako zarządca przedsiębiorstw usługowo-handlowych bądź pracownik międzynarodowych korporacji.

Warto też pamiętać, że często osoby wykonują zajęcia kompletnie niezwiązane z wyuczonym zawodem. Zdarza się, że osoba po wyższych studiach zostaje murarzem (bo to dobrze płatny zawód), zaś osoba bez wykształcenia decyduje, aby zacząć pracę jako copywriter.

Zanim maturzysta podejmie się aplikacji na konkretną uczelnię wyższą, warto ją odwiedzić, rozeznać się w opiniach studentów lub szukać informacji na forach internetowych. Będą to pomocne czynności, niekiedy warunkujące podjęcie ostatecznej decyzji o rodzaju studiów po mat-geo.

Udostępnij